Nadace FRUJO S ÚSMĚVEM

Jsme organizace s hlubokým závazkem k podpoře a rozvoji komunit v našem nejbližším okolí. Náš nadační fond vznikl z touhy pomoci v těžkých situacích a přispívat k pozitivním změnám. Jsme totiž hluboce přesvědčeni, že každá firma by měla být pro společnost přínosem.

Vize a mise

FRUJO S ÚSMĚVEM jsme založili spolu se zaměstnanci, kteří chtějí pomáhat. Uvědomili jsme si, že jsme nejen firma, ale také tým skvělých lidí s velkým srdcem a chutí měnit život k lepšímu. Naším cílem je finančně podporovat a poskytovat konkrétní pomoc lidem, kteří ji potřebují.

Historie

Datum, kdy byl fond FRUJO S ÚSMĚVEM založený, bohužel s úsměvy nemá nic společného. V červnu 2021 postihlo naše nejbližší okolí ničivé tornádo, které za sebou nechalo rozsáhlé škody. Ničivé následky tornáda vyvolaly nevídanou vlnu solidarity a touhu pomáhat. A to nás přivedlo k myšlence založit nadaci, která by i nadále pokračovala v pomoci a podpoře komunity.

Naše aktivity

Jedním z našich hlavních pilířů je poskytování finanční podpory jednotlivcům a rodinám v těžké životní situaci. Může se jednat o nečekané ztráty zaměstnání, nemoci, domova nebo jiné krizové situace. Díky štědrým dárcům a partnerům jsme schopni poskytovat potřebnou finanční podporu a zajišťovat nezbytnou pomoc těm, kteří ji potřebují.