Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dávate spoločnosti FRUJO, a.s. na účely zasílání obchodních oznámení (marketingových nabídek) a na vykonávání jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoli odvolat a  obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

Totožnost a kontaktní údaje správce

 • Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost FRUJO, a.s., se sídlem Tvrdonice 710, 69153 Tvrdonice, IČO: 557706,, zápis v obchodním rejstříku: spisová značka B 110 vedená Krajským soudem v Brně (dále jen „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Tvrdonice 710, 69153 Tvrdonice, Česká republika, adresa elektronické pošty info@frujo.cz, telefon +420 519 339 408.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Právní základ zpracování osobních údajů

 • Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

 • Na základě Vašeho souhlasu správce zpracovává tyto údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.
 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je oprávněný zájem správce či třetí strany k plnění požadavku subjektu na zaslání nabídky, odpověď na dotaz nebo komentář článku, zboží či služby.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Doba uložení osobních údajů

 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 3 let.

Další příjemci osobních údajů

 • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či služeb, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.
 • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Práva subjektu údajů

 • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.